Magyar Agrárkamara Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU
  |   Login

Kölcsönös Megfeleltetés - Általános ismertető

Kölcsönös Megfeleltetés

Elkészült a Kölcsönös megfeleltetés és a Nitrát gazdálkodói kézikönyv

Mint arról már bizonyára értesültek, az agrártámogatások rendszere az idei évtől megváltozik. A támogatások jelentős részének igénybevételéhez azonban továbbra is feltétele marad a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének betartása. Ezek a szabályok többek között a környezet-, a talaj- és a vizek védelmére, a növény- és állategészségügyre, élelmiszer-biztonságra és az állatjólétre vonatkoznak, beleértve a Nitrát-direktíva követelményeit is.

A most kiadásra kerülő Kölcsönös megfeleltetés és a Nitrát gazdálkodói kézikönyv abban nyújthatnak Önöknek segítséget, hogy bemutatják a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerét, és annak legfontosabb változásait. 2015-ben változnak egyes jogszabályi keretek, és átalakulnak a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai is. Hamarosan a kézikönyv alapján megújul weboldalunk is.

A Kölcsönös megfeleltetés egyik kulcsfontosságú eleme a mezőgazdasági eredetű nitrátterheléssel szembeni követelmények betartása is, mely lényegi elemét a „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” fogalmazza meg. Tudjuk, hogy a nitrogén létfontosságú tápanyag, nagy koncentrációban azonban környezetünkre és egészségünkre egyaránt káros. Ezért a gazdálkodóknak meg kell óvniuk a talajt, valamint a felszíni és felszín alatti vizeket a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésektől. A Nitrát Gazdálkodói Kézikönyv ezeket a környezetvédelmi előírásokat ismerteti.

A kézikönyv különösen hasznos azok számára, akik újonnan nitrátérzékennyé nyilvánított területen gazdálkodnak és a rendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezettek. A nitrátérzékeny területek lehatárolása ugyanis 2013. szeptember 1-től módosult, és az újonnan kijelölt területeken a HMGY szabályait 2014. szeptember 1-től be kell tartani.

Bízunk benne, hogy a kézikönyvek segítségül szolgálnak a gazdálkodók számára, hogy a lehető legtöbb információ birtokában, sikeresen tudjanak megfelelni a gazdaságukra vonatkozó követelményeknek. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a falugazdászokhoz és a szaktanácsadókhoz.

A Kölcsönös megfeleltetés kézikönyv itt, míg a Nitrát gazdálkodói kézikönyv itt érhető el.

Változások 2012.-ben
» HMKÁ
» JFGK4
» Natura 2000 erdőterületek

A közös agrárpolitika (KAP) 2003-as reformja előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléshez kötötten jutottak el a gazdálkodókhoz, a támogatás feltétele a mezőgazdasági termékek előállítása volt. A termelőket döntésükben nem a piac, hanem a támogatás lehívása motiválta, s ez egyben azt is meghatározta számukra, hogy mit milyen mennyiségben célszerű előállítaniuk.

2003-ban azonban gyökeresen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A régi tagállamokban alkalmazott ún. standard rendszert az összevont gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme, SPS) váltotta fel, míg az új tagállamok számára az egyszerűsített területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme, SAPS) jelenti a közvetlen kifizetések elosztási rendszerét. Mindkét rendszer olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem befolyásolja túlzottan a termelési döntéseket, hanem a jövedelembiztonság garantálása mellett egy, a piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra ösztönöz.

A 2003-as reform másik fontos eleme, hogy – mintegy a támogatásért cserébe – a gazdálkodónak úgy kell egészséges termékeket előállítania, hogy közben a környezetet sem károsítja, fenntartható gazdálkodást folytat. A támogatás feltétele több (évek óta hatályos jogszabályban lefektetett, ezért újdonságot nem jelentő) környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. Ezért tekinthető a kölcsönös megfeleltetési rendszer (cross-compliance, CC) egy új támogatási filozófia hírnökének, hiszen a társadalom egésze számára bizonyítható előnyöket vonultat fel a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjei jóvoltából.

Az ellenőrzéseken talált jogsértések ugyan maguk után vonnak egyfajta pénzügyi szankciót (támogatáscsökkentés), de összességében fokozottabb jogkövetésre sarkalló rendszerről beszélhetünk, amelynek az uniós gyakorlat szerint is a körültekintőbb gazdálkodás az eredménye, nem pedig a mértéktelen büntetés.

Fontos leszögezni, hogy a kölcsönös megfeleltetés bevezetése nincs összefüggésben az SPS rendszerének bevezetésével. Minden új tagállamban – így Magyarországon is – legkésőbb 2009-ben meg kellett kezdeni, a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot ellenőrzése mellett, az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) ellenőrzését is.

Az internetes portál szerkesztőinek (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) a célja, hogy a gazdálkodók az kötelezettségekről és a gyakorlati teendőikről értesüljenek, a kérdéseiket szakemberek, döntéshozók felé közvetlenül eljuttathassák, így biztosítva egyes támogatások teljes körű, pénzügyi szankciótól mentes igénybevételét.

Kit érint a kölcsönös megfeleltetés rendszere?

 
Impresszum Oldaltérkép Jogi nyilatkozat © Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1994-2013