Magyar Agrárkamara Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal EU
  |   Login

Kölcsönös Megfeleltetés - Általános ismertető

Kölcsönös Megfeleltetés

Változások 2012.-ben
» HMKÁ
» JFGK4
» Natura 2000 erdőterületek

A közös agrárpolitika (KAP) 2003-as reformja előtt a közvetlen mezőgazdasági támogatások termeléshez kötötten jutottak el a gazdálkodókhoz, a támogatás feltétele a mezőgazdasági termékek előállítása volt. A termelőket döntésükben nem a piac, hanem a támogatás lehívása motiválta, s ez egyben azt is meghatározta számukra, hogy mit milyen mennyiségben célszerű előállítaniuk.

2003-ban azonban gyökeresen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A régi tagállamokban alkalmazott ún. standard rendszert az összevont gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme, SPS) váltotta fel, míg az új tagállamok számára az egyszerűsített területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme, SAPS) jelenti a közvetlen kifizetések elosztási rendszerét. Mindkét rendszer olyan jövedelemtámogatást jelent, ami nem befolyásolja túlzottan a termelési döntéseket, hanem a jövedelembiztonság garantálása mellett egy, a piaci kereslethez igazodó racionális magatartásra ösztönöz.

A 2003-as reform másik fontos eleme, hogy – mintegy a támogatásért cserébe – a gazdálkodónak úgy kell egészséges termékeket előállítania, hogy közben a környezetet sem károsítja, fenntartható gazdálkodást folytat. A támogatás feltétele több (évek óta hatályos jogszabályban lefektetett, ezért újdonságot nem jelentő) környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai előírás maradéktalan betartása. Ezért tekinthető a kölcsönös megfeleltetési rendszer (cross-compliance, CC) egy új támogatási filozófia hírnökének, hiszen a társadalom egésze számára bizonyítható előnyöket vonultat fel a mezőgazdasági támogatások kedvezményezettjei jóvoltából.

Az ellenőrzéseken talált jogsértések ugyan maguk után vonnak egyfajta pénzügyi szankciót (támogatáscsökkentés), de összességében fokozottabb jogkövetésre sarkalló rendszerről beszélhetünk, amelynek az uniós gyakorlat szerint is a körültekintőbb gazdálkodás az eredménye, nem pedig a mértéktelen büntetés.

Fontos leszögezni, hogy a kölcsönös megfeleltetés bevezetése nincs összefüggésben az SPS rendszerének bevezetésével. Minden új tagállamban – így Magyarországon is – legkésőbb 2009-ben meg kellett kezdeni, a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot ellenőrzése mellett, az ún. jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) ellenőrzését is.

Az internetes portál szerkesztőinek (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) a célja, hogy a gazdálkodók az kötelezettségekről és a gyakorlati teendőikről értesüljenek, a kérdéseiket szakemberek, döntéshozók felé közvetlenül eljuttathassák, így biztosítva egyes támogatások teljes körű, pénzügyi szankciótól mentes igénybevételét.

Kit érint a kölcsönös megfeleltetés rendszere?

A kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és előírásainak ellenőrzése az alábbi támogatásokat kérelmezőkre vonatkoznak:

Az ellenőrzés a kérelmező mezőgazdasági tevékenységét és mezőgazdasági területeit érinti.
A kölcsönös megfeleltetés kötelezettségeinek biztosításáért a kérelem benyújtója a felelős.

Ezen belül:

 

Ajánlások

FVM VKSZI által készített segédlet a Kölcsönös Megfeleltetés önellenőrzéséhez:
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=1611

Kölcsönös megfeleltetés képzés tananyagai, tesztkérdések:
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=593
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=594
http://www.vkszi.hu/cikk.php?id=690

További információ a kamarai ügyfélszolgálati tanácsadóktól kérhető.

Impresszum Oldaltérkép Jogi nyilatkozat © Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1994-2013